Featured

Русский язык

Франция. Главным блюдом на Пасху во Франции считается жареный цыпленок. Свои дома французы украшают ленточками, гирляндами и колокольчиками. Уже за месяц до Пасхи во всех магазинах Франции начинаются продажи шоколадных яиц, курочек, петухов и кроликов. В день Пасхи, рано утром, родители прячут шоколадные яйца в саду, а дети, проснувшись, находят их под кустами, в цветах, в траве; они складывают найденные яйца в корзинку и лакомятся ими за завтраком.

English

It was an nice place with a green trees near an river.The boys are playing a football in a yard. They spoke much about a modern literature and art. I have a idea of going for an walk as far as a station. Shall we go to London by a train or by a bus.

1. They went to the cinema every Sunday.

2. She ate ice-cream in summer.

3. The boys play football in the yard.

4. The children have got five lessons at school.

5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.

English

Մի երիտասարդ կին ստացավ տատիկից մի գեղեցիկ պարտեզ:  Նա շատ էր սիրում նաև այգիները և շատ հպարտէր իր պարտեզով:  Մի օր նա կատալոգում տեսավ շատ գեղեցիկ բույս ​​և ցանկացավ դա իր պարտեզի համար:  Նապատվիրեց դա և տնկեց իր բակի սալիկապատի հիմքում:  Նա շատ հոգ տարավ բույսի մասին, որը արագ աճեց ևդրա վրա գեղեցիկ կանաչ տերևներ ուներ:

 Անցան ամիսներ, բայց ծառի վրա ոչ մի ծաղիկ չէր ծաղկում:  Vexed- ը, նա համարյա ուզում էր ծառը կտրել:  Այդժամանակ նրա անվավեր ճանաչվեց և ասաց. «Շնորհակալ եմ շատ գեղեցիկ ծաղիկների համար:  Դուքպատկերացում չունեք, թե որքան եմ վայելում ձեր տնկած խաղողի այգին »:

 Լսելով դա, երիտասարդ աղջիկը շտապում է դեպի պատի հարևանի կողմը և տեսնում է ծաղկմանամենագեղեցիկ ծաղիկը:  Իր ամբողջ հոգածությունը վճարել էր:  Միայն որթը սողացավ ճեղքվածքների միջով, որիպատճառով այն ծաղկեց պատի կողքին, բայց մյուս կողմից առատաձեռն էր:

-կեսը թարգմանվել է Google Translate-ով:

English

I want to visit South Korea. South Korea is my favorite country. I listen to their music. It’s “K-POP”. I also like their culture.

 1. Better late than never- Լավ է ուշ քան երբեք
 2. Miss the boat-բ
 3. A bird in the hand is worth two in the bush-
 4. A picture is worth 1000 words- Նկարը արժե 1000 բառ
 5. Good things come to those who wait-
 6. A storm in a teacup-
 7. He who laughs last laughs loudest- Նա,ով վերջին անգամ ծիծաղում է, բարձրաձայն ծիծաղում
 8. You can catch more flies with honey than you can with vinegar- Դու կարող ես մեղրից ավելի շատ ճանճեր բռնել քանկարող եք քացախով
 9. You can’t make an omelet without breaking some eggs-

The best human in the world

I know a story about a human.He was the best human in the world.I don’t know if you will like the story or not. Shall I tell you or not? Allright, let me tell you.His name was Primo.In Italian it means the first.That was the reason he decided when he was little.

-I will always be the first, not only in name but also in deed. I will always be the first to finish everywhere.

But the opposite happened. He was always the last everywhere.

He was the last of those who were afraid, the ones who ran away, the last of those who lied, who did bad things.

His peers were always first in something. One was the first thief in town, the other was the first robber in the area, and one was the first fool in the whole cemetery

And he, on the contrary, was the last of the fools, and when he had to say something stupid, he just didn’t make a sound.

He was the best man in the world, but he was the last to know.

So much so that he never knew he was the best man in the world.

Մայրենի


Լինում է, չի լինում՝ մի գյուղացի։ Այս գյուղացին մի օր վերցնում է իր մինուճար որդուն և տանում քաղաք՝ մի վաճառականի, մի սովդաքարի մոտ աշակերտ տալու։ Երկար ման գալուց հետո մտնում է մի հարուստ վաճառականի խանութ և ասում.

― Պարո՛ն վաճառական, իմ որդուս աշակերտ չե՞ք վերցնի։

― Կվերցնեմ,― պատասխանում է վաճառականը։

― Քանի՞ տարով կվերցնեք։

― Տասը տարով։

― Տասը տարին մի մարդու կյանք է, ես արդեն ուժասպառ եմ եղել, ուզում եմ մի քանի տարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ, եթե կարելի է՝ երեք տարով վերցրեք։

― Ոչ, որ այդպես է՝ ութ տարով կվերցնեմ։

Վերջը հինգ տարով համաձայնում են, իսկ ռոճիկի մասին երկար խոսելուց հետո գյուղացին թողնում է վաճառականի խղճին, թե որքան որ կցանկանա վճարել հինգ տարուց հետո։

Անցնում է երկու-երեք տարի․ գյուղացու որդին շատ հմուտ գործակատար է դուրս գալիս՝ այնպես, որ բոլոր հարևանները շատ նախանձում են, որ այդ վաճառականն այսպիսի ճարպիկ գործակատար ունի, շատ են ցանկանում, որ այդ գյուղացու որդուն տանեն իրանց մոտ, չի հաջողվում, որդին ասում է, թե՝ իմ հոր խոսքը պետք է սրբությամբ կատարեմ, չնայած որ գրավոր պայման էլ չունին, որդին ազնիվ խոսքը գրավոր պայմանից ավելի է գերադասում։

Հինգ տարին որ լրանում է՝ գյուղից, մայրիկից նամակ է ստանում, թե. «Հայրդ մերձիմահ հիվանդ է, քո հաշիվներդ տիրոջդ հետ վերջացրու և եկ։ Փողի համար որքան որ կտա՝ չհակաճառես, որովհետև հայրդ քո վարձի համար թողել է տիրոջդ խղճին, որքան կտա՝ կվերցնես, շատ թե քիչ»։

Որդին շատ է տխրում այդ նամակի վրա և երկար մտածելուց հետո գնում է տիրոջ մոտ և ասում. «Մայրիկիցս նամակ եմ ստացել, թե՝ հայրդ մերձիմահ հիվանդ է, հաշիվներդ վերջացրու և ե՛կ»։

Վաճառականն առանց երկար մտածելու ասում է՝ գնա՛, ազատ ես։

Գործակատարը վրդովվում է, թե՝ պարո՛ն, բա ես հինգ տարի ծառայել եմ քեզ, թե ինչպես եմ ծառայել քեզ, այդ Աստված գիտե, վերև՝ Աստված, ներքև՝ դուք, հայրս մերձիմահ հիվանդ է, մեռնում է, իմ հաշիվս տվե՛ք գնամ։

— Ի՜նչ հաշիվ, ի՜նչ Աստված, քեզ ուտացրել, խմացրել և փեշակ եմ սովորեցրել, էլ ի՞նչ ես ուզում, քեզ ոչ մի կոպեկ չեմ տալ, որտեղ ուզում ես գնա։

Այդ ժամանակներում այդ քաղաքում մի այսպիսի սովորություն է լինում։ Եթե մեկը մեռնելիս է լինում, բարեկամներին ոչ թե մեռելի տերն է հայտնելիս լինում, թե՝ այսինչ մարդը մեռել է, պետք է թաղեն, այլ՝ ծխատեր քահանային հայտնելիս են լինում, թե՝ այսինչ մարդը մեռել է, պետք է հայտնի բարեկամներին, համքարներին, և ամեն մի ծախս պետք է քահանան անի և վերջումը հաշիվ ներկայացնի։

Գյուղացու որդին տեսնում է, որ իր տերը խիղճ չունի և իր խոսքի տերը չէ, մտածում է, թե՝ երբ որ մի մարդ խիղճ չունի, նա մեռածի հաշվում է, և ինքը կարող է գնալ քահանային հայտնել, թե՝ իր տերը մեռած է։

* * *Մյուս առավոտը գործակատարը վաղ գնում է եկեղեցի։ Առավոտյան ժամերգությունը վերջանալուց հետո դիմում է քահանային, թե՝ տերս վախճանվել է, պետք է բարեկամներին, համքարներին հայտնեք և թաղման ծախսերի պատրաստությունները տեսնեք։

Քահանան հայտնում է վաճառականի բոլոր բարեկամներին և համքարներին, որ երեկոյան գան վաճառականի տունը՝ հոգեհանգստին ներկա լինելու։

Երեկոյան քահանան տիրացուի հետ գնում է վաճառականի տունը և ի՜նչ է տեսնում՝ վաճառականը պատշգամբում նստած թեյ է խմում։

— Օրհնյա՛լ տեր, էս ո՞ր խաչից էր, որ դուք մեզ մոտ եք եկել, չէ՞ որ դուք տարեկան երկու անգամ եք գալիս։

— Աստված օրհնեսցե, որդի՛, անցնում էի ձեր տան մոտով, ուզեցի ձեզ այցելել և ձեր առողջությունը հարցնել։

Վերջապես խոսում են դեսից-դենից և տեսնում են՝ բակի մեջը վեց հոգի եկան և, տեսնելով վաճառականին քահանայի հետ խոսելիս, ետ են դառնում դեպի փողոց, հինգ րոպեից հետո գալիս են տասներկու հոգի և, տեսնելով վաճառականին և քահանային, դարձյալ փողոց են գնում։ Տասը րոպեից հետո գալիս են տասնութ հոգի և կրկին ետ են դառնում։ Տասնհինգ րոպեից հետո գալիս են քսանըչորս հոգի և դարձյալ ետ են դառնում։
Այս վաճառականը քիչ է մնում թե խելագարվի։

― Սա ի՞նչ բան է.― կանչում է ծառային, թե՝ գնա այն մարդկանցից մի քանիսին կանչիր։ Գալիս են հինգ-վեց հոգի։

― Ինչի՞ համար եք եկել և գնում։

― Մեզ ասացին, որ դուք մեռել եք, եկել ենք հոգոցի վրա։

Քահանան տեղը կանգնում է և ասում.

― Ես էլ հենց դրա համար եմ եկել։

Մյուս օրը վաճառականը գնում է թագավորի մոտ ու հայտնում գործի եղելությունը և ասում, որ իր գործակատարն ուզում էր իրան սաղ-սաղ թաղել, խնդրում է մի դատաստան։

Կանչում են գործակատարին։

Գալիս է գործակատարը։

Գործակատարը պատմում է գործի ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես իր հայրը իրան աշակերտ է տվել վաճառականի մոտ և վարձատրության մասին թողել է վաճառականի խղճին։

Թագավորին պատմում է տղան, թե՝ քանի որ էս տերը խիղճ չունի, ինձ համար մեռածի հաշվում է, և ես դիմեցի այդ միջոցին։

Կանչում է թագավորը դահիճներին, թե՝ այս տղային տարեք կախեցեք։

Դահիճները տանում են կախելու։

Թագավորը հարցնում է վաճառականին, թե՝ էլ ուրիշ ասելու ոչինչ չունե՞ս։

― Ոչինչ չունեմ, թող տանեն կախելու, դա ուզում էր ինձ կենդանի թաղել,― ասում է վաճառականը։

Երկրորդ անգամ հարցնում է թագավորը վաճառականին, թե՝ էլ ուրիշ ասելու կամ գանգատ չունե՞ս։

― Ո՛չ, ոչինչ չունեմ ասելու, թող տանեն կախելու։

Երրորդ անգամ հարցնում է թագավորը և միևնույն պատասխանն է ստանում, թե՝ թող կախեն։

Թագավորը մարդ է ուղարկում դահիճների մոտ, թե՝ ե՛տ բերեք տղային, մի՛ք կախիլ։

Թագավորը հրամայում է դահիճներին, թե՝ վաճառականի՛ն տարեք կախելու։

Դահիճները տանում են վաճառականին կախելու։

Թագավորը հարցնում է տղային, թե՝ էլ ուրիշ ասելու կամ գանգատ չունե՞ս տիրոջդ վրա։

Տղան ձայն չի հանում։

Երկրորդ անգամ ասում է տղային, բայց դարձյալ պատասխան չկա։

Երրորդ անգամ հարցնում է տղային, թե՝ պատասխա՛ն տուր, խո էլ ոչինչ չունե՞ս ասելու։

Տղան լացակումած ասում է.

― Տե՛ր արքա, ես խղճում եմ նրա զավակներին, ես մտնում եմ նրանց դրության մեջ։ Նրա որդիքը պետք է լացեն, որ իրանց հորը կենդանի թաղում են։ Ես ոչ մի պահանջ չունեմ նրանից և հրաժարվում եմ մի որևէ վարձատրությունից։

Թագավորը կանչում է դահիճներին, թե՝ թողե՛ք վաճառականին, էլ մի՛ կախեք։

Թագավորը կանչել է տալիս քաղաքի հայտնի վաճառականներին և հայտնում, թե այս վաճառականը որքան որ կարողություն ունի՝ կիսեցեք և կեսը տվեք իր գործակատարին։

Այդպիսով, վաճառականի կարողության կեսը տալիս են իր գործակատարին և վերջ տալիս վաճառականի գանգատին։

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

Բառարան՝

Սովդաքար — վաճառական

Համքար — արհեստակից

Հոգոց — հոգեհանգստյան արարողություն

Գրավոր աշխատանք

 1. Քեզ անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  Համքար=Արհեստակից:
 2. Թվարկի՛ր հերոսներին և բնութագրի՛ր նրանց:
  Բանավոր աշխատանք՝
  Հայրիկ-բարի:
  Մայրիկ-հոգատար:
  Վաճառական-չար:
  Գործակատար-բարի,ուժեղ,խելացի:
  Քահանա-օգնող:
  Թագավոր-խելացի:
 3. Փորձի՛ր ապացուցել, որ թագավորը՝
  ա. խելացի ու հնարամիտ էր-նա խելացի էր,որովհետեվ ճիշտ քայլ արեց այսինքն,երբ նա կիսեց վաճառականի կարողության կեսը և տվեց գործակատարին:

բ. արդարադատ էր-նա արդարադատ էր,որովհերեվ հասկացավ,որ գործակատարը ճիշտ էր և արդար վորոշում կատարեց:

գ. բարի էր:-նա բարի էր,որովհետեվ վոչմեկին չկախեցրեց

Mother’s Day

Mother’s Day 

Why do you love your mother?

she is open,kind and just because she is my mother:

What do you like to do with your mother?

watch tik tok and talk on different topics

 Can you describe your mother?

my mother is kind, sweet, classy and beautiful, I love my mother more than anyone in this world.

What words does she like to say the most?

YES!

Եղիշե Չարենց

Ուսումնասիրում ենք Չարենցի անվան ծագումը, թե ինչո՞ւ են անվանում  «Չարենց»։
Yeghishe_Charents_Armenian_poet

1– րդ վարկած
Կարինե Քոթանջյանը՝ Եղիշե Չարենցի մանկության ընկերուհին, պատմում է, որ Եղիշեն դեռ մանկուց շատ չար է եղել, այդ պատճառով էլ նրան անվանել են Եղիշե Չարենց։

Цветик-семицветик

Кто автор сказки «Цветик-семицветик» 

«Цветик-семицветик» — сказка Валентина Катаева, написанная в 1940 году. Посвящена писателю Борису Левину

2. Перечисли героев сказки «Цветик-семицветик».

Брат,мама,старушка,Женя,папа,собака,

мальчик

3. Как звали братика Жени?

Павлик

4. Какие любимые птицы Жени?

5. Сколько и каких баранок купила Женя?  

7 баранок 

6.  Кто съел все баранки?  

Собака.

7. Как Женя заблудилась? 

Женя бежала, бежала за собакой но собаку она не догнала, только заблудилась.

8. Кто виноват в том, что Женя заблудилась?  

Она сама.

9. Какие цветы росли в садике старушки? 

Много разных цветов 

10. Сколько и каких лепестков было у цветика-семицветика?

7 лепестков разных  цветов

11. Что нужно было сделать, чтобы цветик-семицветик исполнил желание?

Для этого надобыло 

оторвать один лепесток, бросить его и сказать: 

Лети, лети, лепесток,

Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли – Быть по-моему вели.

12. Перечислите, на какие желания потратила Женя лепестки цветика-семицветика.

1. хотела чтобы она была дома с баранками

2.Хотела чтобы мамина ваза снова стала цело

3.Так как мальчики не брали её играть в Северный пляс они не разрешили ей и она попросила очнутся в Северном полясе

4.Захотела вернуться обратно

5.захотела все игрушки в мире 

6.захотела чтобы все игрушки вернулись в свои магазины 

7.Попросила чтобы Витя был здоров 

13. Куда не берут мальчишки девчонок

?  Играть с ними северный полюс 

14. Сколько градусов было на Северном полюсе, когда там оказалась Женя?

100 градусов

15. Сколько и каких белых медведей вышли к девочке из-за льдины?

Много и больших страшных

16. Лепесток какого цвета помог Жене вернуться с Северного полюса домой? 

Зелёный 

17. Какое желание исполнил фиолетовый лепесток? 

Чтобы все игрушки вернулись в свои магазины 

18. «Женя вдруг увидела превосходного мальчика». Напиши его имя? Витя

19. Какое желание Жени Вам больше пришлось по душе? Почему? Здоровее Вите потому что это самое главное в жизни 

20. Окажись у Вас в руках такой цветик-семицветик, какое желание Вы бы загадали? Одно, самое-самое заветное. 
BTS мой любимый бойз-бэнд эта группа изменила мою жизни они мне очень нравятся я очень хочу один день прожить с ними хочу дружить с ними они очень умные,красивые,талантливые я хочу чтобы они мне показали как это быть

Проверочная работа

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам. 

Образец: (кто?) Мальчик развёл костёр. – Мальчик (что сделал?)

развёл костёр.

Множественное число (հոգնակի թիվ)

кто, что? что сделали?

1.(кто?)Мальчики развели костёр.(большие?)Берёзы выросли у самой дороги.У самой дороги росла берёза.(какой?)Родник поил людей свежей водой. (Какое?)Озеро блестело на солнце.

 Мальчики собрали сухие ветки.(какие?) Весной

ветки берёзы покрыли (что сделали?)молодые листочки.Весной прилетели перелётные

птицы.  Летом люди отдыхали в тени под (какой?)старым деревом.  Школьники

разожгли костёр.

2

Перепишите предложения, допишите окончания.

1. Зимой птицы улетели  в тёплые края. 

2. Весной зацвели деревья в саду.

3. Мальчики развели костёр

 4. Вода из родника восстанавливает силы.

5. Люди придумали собирать дождевую воду в железные баки.

3.

Перепишите предложения. Данные в скобках слова употребите во множественном числе. Подчеркните их окончания.

1. Осенью (стая) птицы улетают на юг.

 2. (Родник) – это подземные воды (вода).

3. Самые страшные (засуха) засухи ничего не могли с ним поделать. 

4. Люди придумали собирать дождевую воду в железные банки (бак).

 5. Глотка этой волшебной воды хватит, чтобы восстановить силы (сила). 6. Люди с недоверием

слушали (рассказ) стариков о волшебном источнике. 

7. С гор сползают

тучы(туча).

Ջերմոց լաբարատորիա

Այսօր ես և դասարանցիներս այցելեցինք ջերմոց լաբարատորիա:Այտեղ մենք ինչպես միշտ խաղացինք կենդանիների հետ նայեցինք նոր բույսերի վրա և այլն:Հետո բաժանվեցինք թմերի և խաղ խաղացինք այդ խաղում պետքե գուշակել բույսի անունը առաջին բույսի անունը (Խորդենի) էր

Խորդենին գուշակեց Ալեքսանդրը:Հետո խաղացինք 2 փուլը և վերջացրեցինք:Դրանից հետո մեզ լավ պահելու համար ընկեր Շողիկը բոլորոիս նվիրեզ հենց այդ խորդենին: